Zaposleni

UPRAVA


Marko DRAGOVIĆ

Direktor

T: +382 (67) 177 550

T: +382 (67) 229 633

E: marko.dragovic@lunos.me


 
PRODAJA


Marko DRAGOVIĆ

Direktor

T: +382 (67) 177 550

T: +382 (67) 229 633

E: prodaja@lunos.me