Uslovi korišćenja

Opšti uslovi pristupa i korišćenja portala Lunos


 

Uslovi korišćenja

Nalazite se na web stranici Lunos.me (u daljem tekstu web stranica). Vaš pristup i korišćenje ove web stranice je regulisano ovim opštim pravilima kao i određenim zakonima. Ulaskom na internet web stranica potvrđuje da ste upoznati sa ovim opštim uslovima, da ste saglasni sa njima i da ste obavezani odredbama ovih opštih uslova. Lunos zadržava pravo da promijeni ili dopuni ove opšte uslove bez prethodne najave. Stoga preporučujemo da se redovno upoznate sa svim izmjenama i dopunama ovih oštih uslova, koji će biti objavljeni na ovoj web stranici. Termin "korisnik" se koriti za sve osobe koje ulaze na web stranicu.

 

Izjava o prihvatanju

Uprkos naporima da se korektno ophode prema kupcima, Lunos i povezane kompanije ne preuzimaju odgovornost za bilo kakve greške (koje mogu nastati zbog vremenskih neslaganja, grešaka u unosu podataka ili bilo kojih drugih razloga) u sadržaju, ispravnosti i tačnosti objavljenih pdataka. Ovo je samo u informativne svrhe, pa sve navode obavezno proverite sa zaposlenima u Lunos-u i povezanim kompanijama, pre nego što ih iskoristite. Svaki pokušaj neovlašćene promjene, brisanja, oštećenja ili činjenja neupotrebljivim (trajnih ili privremenih) podataka na web stranici, kao i svaki pokušaj neovlašćenog pristupa bilo kom sadržaju u okviru informacionog sistema Lunos preko web stranice, predtstavlja krivično dijelo.

 

Autorska prava / robne marke

Web stranica je intelektualna svojina Lunos-a i njegovih povezanih kompanija. Sve informacije, podaci, opisi proizvoda i usluga i drugi sadržaji, uključujući sve računarske programe dostupne na web stranici (u daljem tekstu: sadržaj), zaštićeni su autorskim pravom. Korisnici ne smiju da mjenjaju, kopiraju, distribuiraju, prenose, prikazuju, objavljuju, prodaju, licenciraju, transformišu u drugi materijal ili koriste bilo koji sadržaj dostupan na ili preko web stranice u komercijalne ili javne svrhe. Slike ljudi, objekata, mjesta i druge slike prikazane na web stranici su ili Vlasništvo Lunos-a ili povezanih kompanija ili su objavljene uz dozvolu vlasnika. Bilo kakva upotreba ovih slika bez pismene dozvole vlasnika je zabranjena. Svako neovlašćeno korišćenje ovih slika predtstavlja kršenje autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine ili propisa o zaštiti ličnih podataka. Brendovi, logotipi i uslužni znaci (u daljem tekstu: žigovi) prikazani na web stranici, vlasništvo su Lunos-a ili njegovih povezanih kompanija ili trećih lica. Korisnici ne smiju da koriste nijedan od ovih zaštitnih znakova u bilo koju svrhu bez pismene dozvole Lunos-a ili njegovih povezanih kompanija ili treće strane koja poseduje žigove.